რეიტინგი 2022

სულ 9 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 15 9 5 0 1 14 1 76.67 %
2 სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 7 4 1 0 12 0 75 %
3 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 6 5 1 0 12 0 70.83 %
4 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 16 7 8 0 1 15 1 68.75 %
5 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11 5 4 0 2 0 11 62.82 %
6 სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11 3 7 1 0 11 0 59.09 %
7 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 21 0 0 0 21 0 21 0 %
8 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 21 0 0 0 21 0 21 0 %
9 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 21 0 0 0 21 0 21 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.