რეიტინგი 2022

სულ 64 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 13 0 0 0 13 0 100 %
2 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 13 0 0 0 13 0 100 %
3 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 11 0 0 0 11 0 100 %
4 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 14 1 0 0 15 0 96.67 %
5 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 14 1 0 0 15 0 96.67 %
6 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 11 1 0 0 12 0 95.83 %
7 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 10 1 0 0 11 0 95.45 %
8 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 13 1 0 0 0 14 95.43 %
9 მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
10 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
11 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 0 10 94 %
12 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 14 2 0 0 16 0 93.75 %
13 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 17 3 0 0 20 0 92.5 %
14 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 11 2 0 0 13 0 92.31 %
15 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 9 2 0 0 11 0 90.91 %
16 ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 13 3 0 0 16 0 90.63 %
17 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 10 0 90 %
18 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 0 10 89 %
19 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 14 4 0 0 18 0 88.89 %
20 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 10 3 0 0 13 0 88.46 %
21 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 10 3 0 0 13 0 88.46 %
22 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 10 3 0 0 13 0 88.46 %
23 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 15 5 0 0 20 0 87.5 %
24 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 9 3 0 0 12 0 87.5 %
25 ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 3 0 0 10 0 85 %
26 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 3 0 0 10 0 85 %
27 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 1 0 1 9 1 85 %
28 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 10 2 0 1 12 1 84.62 %
29 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 13 2 2 0 17 0 82.35 %
30 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 9 5 0 0 14 0 82.14 %
31 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 7 4 0 0 0 11 80.82 %
32 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 10 6 0 0 0 16 80.25 %
33 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 6 4 0 0 10 0 80 %
34 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 9 7 0 0 16 0 78.13 %
35 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 12 3 2 1 17 1 75 %
36 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 6 6 0 0 12 0 75 %
37 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 5 5 0 0 10 0 75 %
38 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 7 5 0 1 0 13 72.15 %
39 კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 5 7 0 0 12 0 70.83 %
40 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 6 8 0 1 14 1 66.67 %
41 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 9 6 2 1 0 18 65.83 %
42 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 4 5 0 1 9 1 65 %
43 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 5 4 2 0 11 0 63.64 %
44 თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 5 8 0 1 0 14 63.36 %
45 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 5 10 0 1 15 1 62.5 %
46 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 7 7 0 3 12 5 61.65 %
47 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 5 6 2 0 0 13 60.69 %
48 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 7 4 0 4 11 4 60 %
49 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 4 5 0 2 9 2 59.09 %
50 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 7 3 2 0 2 5 2 57.14 %
51 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 3 6 0 2 0 11 53.73 %
52 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 5 5 0 4 0 14 53.43 %
53 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 7 1 0 6 0 14 53 %
54 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 3 9 0 3 12 3 50 %
55 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 7 3 0 10 10 10 42.5 %
56 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 2 5 0 8 7 8 30 %
57 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 4 3 0 12 0 19 28.58 %
58 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 0 0 0 20 0 20 0 %
59 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 0 0 0 20 0 20 0 %
60 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 0 0 0 20 0 20 0 %
61 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 0 0 0 20 0 20 0 %
62 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 0 0 0 20 0 20 0 %
63 შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 0 0 0 20 0 20 0 %
64 ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 0 0 0 20 0 20 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.