საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 111 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/20-186 25.09.2020 შემოსავლების სამსახური კორონავირუსის შეზღუდვების დარღვევების შესახებ (გადაიგზავნა) 1 21.10.2020 16
FOI09/20-180 25.09.2020 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ანტიკრიზისული გეგმის შესრულება 1 - გადაცილება 264 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-175 25.09.2020 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სწრაფი ტესტები 2 06.10.2020 6
FOI09/20-174 25.09.2020 საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 05.10.2020 4
FOI09/20-167 25.09.2020 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ხელოვნური ინტელექტი 7 15.10.2020 12
FOI09/20-166 25.09.2020 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ხელოვნური ინტელექტი 7 02.10.2020 3
FOI09/20-164 25.09.2020 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ხელოვნური ინტელექტი 7 22.10.2020 16
FOI09/20-163 25.09.2020 სოციალური მომსახურების სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 - გადაცილება 263 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-159 25.09.2020 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 16.10.2020 12
FOI09/20-158 25.09.2020 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხელოვნური ინტელექტი 7 16.10.2020 11
FOI09/20-156 25.09.2020 შემოსავლების სამსახური ხელოვნური ინტელექტი 7 24.12.2020 60
FOI09/20-154 25.09.2020 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ხელოვნური ინტელექტი 7 06.10.2020 5
FOI09/20-150 25.09.2020 შსს მომსახურების სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 27.10.2020 19
FOI09/20-149 25.09.2020 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ ხელოვნური ინტელექტი 7 27.10.2020 19
FOI09/20-148 25.09.2020 სასაზღვრო პოლიცია ხელოვნური ინტელექტი 7 27.10.2020 19
FOI09/20-147 25.09.2020 იუსტიციის სახლი ხელოვნური ინტელექტი 7 09.12.2020 49
FOI09/20-146 25.09.2020 ციფრული მმართველობის სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 10.12.2020 49
FOI09/20-145 25.09.2020 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 26.11.2020 40
FOI09/20-144 25.09.2020 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ხელოვნური ინტელექტი 7 09.12.2020 49
FOI09/20-131 21.09.2020 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ქუჩების სახელწოდებები 1 - გადაცილება 268 დღე პასუხის გარეშე