საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 186 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/22-064 18.11.2022 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 393 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-021 17.11.2022 საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო სატელეფონო კომუნიკაციის ფარული მიყურადება და ჩაწერა 8 26.11.2022 4
FOI09/22-104 15.09.2022 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო საქართველოს ნავსადგურში გადაადგილების შესახებ 2 - გადაცილება 440 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-103 23.09.2022 შემოსავლების სამსახური ტვირთის გადაადგილების შესახებ 3 29.09.2022 10
FOI09/22-097 08.09.2022 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ჩატარებული სხდომის ოქმები 4 23.09.2022 10
FOI09/22-086 07.09.2022 ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 446 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-085 07.09.2022 ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 20.10.2022 28
FOI09/22-084 07.09.2022 ქ. ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 29.09.2022 13
FOI09/22-083 07.09.2022 ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 03.10.2022 16
FOI09/22-082 07.09.2022 ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 26.09.2022 11
FOI09/22-081 07.09.2022 ქ. გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 16.09.2022 4
FOI09/22-080 07.09.2022 ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 446 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-078 07.09.2022 ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 21.09.2022 8
FOI09/22-077 07.09.2022 ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 19.09.2022 5
FOI09/22-076 07.09.2022 ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 20.09.2022 7
FOI09/22-075 07.09.2022 ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 19.09.2022 6
FOI09/22-074 07.09.2022 ქ. ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 446 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-072 07.09.2022 ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" შემოწირულობების შესახებ 2 13.10.2022 24
FOI09/22-071 07.09.2022 ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 446 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-070 07.09.2022 ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 426 დღე პასუხის გარეშე