საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI01/20-007 20.01.2020 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სამოქმედო გეგმის შესრულება 18 10.02.2020 15
FOI01/20-006 16.01.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო რეფერალური მომსახურების შესახებ 3 23.01.2020 4
FOI01/20-005 16.01.2020 საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარჯების შესახებ 9 03.02.2020 11
FOI01/20-004 15.01.2020 პროკურატურა სამოქმედო გეგმა 10 - გადაცილება 771 დღე პასუხის გარეშე
FOI01/20-003 27.01.2020 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო შიდა აუდიტი 1 28.01.2020 7
FOI01/20-001 15.01.2020 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია check in georgia 6 11.02.2020 20
პირველი 1 17 18 19 20 21 22 ბოლო შემდეგი