საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 55 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/20-008 18.12.2020 შინაგან საქმეთა სამინისტრო მამხილებელი განცხადებების სტატისტიკა 2 21.01.2021 21
FOI11/20-009 20.11.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობა 2 09.12.2020 11
FOI11/20-008 20.11.2020 შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის წესის და ეკონომიკური საქმინობის დარღვევები 3 28.12.2020 25
FOI11/20-006 20.10.2020 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აგვისტოს ომში დაჭრილი სამხედროები 2 21.12.2020 20
FOI11/20-005 20.11.2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უნივერსიტეტებში ჩარიცხული ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლები 1 25.11.2020 2
FOI11/20-004 20.11.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამის მიმდინარეობა 5 07.12.2020 10
FOI11/20-003 13.11.2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ფედერაციების დაფინანსება 1 01.12.2020 11
FOI10/20-168 26.10.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფერმერებისთვის შეღავათიანი პირობებით საწვავის მიწოდების შესახებ 1 03.11.2020 4
FOI10/20-133 22.10.2020 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 09.11.2020 11
FOI10/20-132 22.10.2020 შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 28.12.2020 45
FOI10/20-131 22.10.2020 ფინანსთა სამინისტრო სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 - გადაცილება 226 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-130 22.10.2020 საგარეო საქმეთა სამინისტრო სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 17.11.2020 17
FOI10/20-129 22.10.2020 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 13.11.2020 13
FOI10/20-128 22.10.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 28.12.2020 45
FOI10/20-127 22.10.2020 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 - გადაცილება 226 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-126 22.10.2020 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 28.01.2021 66
FOI10/20-125 22.10.2020 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სამინისტროები (სტანდარტული 2020) 20 02.04.2021 111
FOI10/20-124 22.10.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სამინისტროები (სტანდარტული 2020) 20 06.11.2020 10
FOI10/20-123 22.10.2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სამინისტროები (სტანდარტული 2020) 20 09.11.2020 11
FOI10/20-110 08.10.2020 შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადმინისტრაციული დარღვევები 3 04.11.2020 17
პირველი წინა 1 2 3 ბოლო