საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 55 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/20-208 30.09.2020 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო გამარტივებული შესყიდვები 2 26.11.2020 37
FOI09/20-207 30.09.2020 შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამარტივებული შესყიდვები 2 26.02.2021 101
FOI09/20-187 25.09.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კორონავირუსის შეზღუდვების აღსრულება 1 05.10.2020 5
FOI09/20-186 25.09.2020 ფინანსთა სამინისტრო კორონავირუსის შეზღუდვების აღსრულება 1 21.10.2020 16
FOI09/20-185 25.09.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო კორონავირუსის შეზღუდვების აღსრულება 1 13.10.2020 11
FOI09/20-184 25.09.2020 შინაგან საქმეთა სამინისტრო კორონავირუსის შეზღუდვების აღსრულება 1 30.09.2020 2
FOI09/20-182 25.09.2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დისტანციური სწავლების სამზადისი 1 15.10.2020 10
FOI09/20-181 25.09.2020 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ანტიკრიზისული გეგმის შესრულება 1 13.10.2020 11
FOI09/20-178 25.09.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ანტიკრიზისული გეგმის შესრულება 3 06.10.2020 6
FOI09/20-177 25.09.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ანტიკრიზისული გეგმის შესრულება (გადაგზავნა) 1 03.11.2020 24
FOI09/20-177 25.09.2020 ფინანსთა სამინისტრო ანტიკრიზისული გეგმის შესრულება 6 20.11.2020 38
FOI09/20-176 25.09.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ანტიკრიზისული გეგმის შესრულება 7 05.01.2021 68
FOI09/20-171 25.09.2020 შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 27.10.2020 19
FOI09/20-165 25.09.2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 01.10.2020 5
FOI09/20-162 25.09.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 05.10.2020 4
FOI09/20-161 25.09.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 16.10.2020 12
FOI09/20-160 25.09.2020 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 15.10.2020 11
FOI09/20-157 25.09.2020 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 06.11.2020 27
FOI09/20-152 25.09.2020 ფინანსთა სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 27.10.2020 19
FOI09/20-151 25.09.2020 საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტი 7 16.10.2020 12