საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/20-003 13.11.2020 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ფედერაციების დაფინანსება 1 01.12.2020 11
FOI11/20-002 13.11.2020 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ბიზნეს სუბიექტების მფლობელთა გენდერი 2 02.12.2020 11
FOI11/20-001 13.11.2020 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ 6 01.12.2020 11
FOI10/20-168 26.10.2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფერმერებისთვის შეღავათიანი პირობებით საწვავის მიწოდების შესახებ 1 03.11.2020 4
FOI10/20-167 26.10.2020 შემოსავლების სამსახური გადასახადიგადამხდელთა შემოსავლების განაწილება 2 09.11.2020 8
FOI10/20-166 26.10.2020 უზენაესი სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 06.11.2020 7
FOI10/20-165 26.10.2020 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 03.11.2020 4
FOI10/20-164 26.10.2020 თბილისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 06.11.2020 7
FOI10/20-163 26.10.2020 ზუგდიდის რაიონული სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 - გადაცილება 868 დღე
FOI10/20-162 26.10.2020 ფოთის საქალაქო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 04.11.2020 5
FOI10/20-161 26.10.2020 რუსთავის საქალაქო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 03.11.2020 4
FOI10/20-160 26.10.2020 ბათუმის საქალაქო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 05.11.2020 6
FOI10/20-159 26.10.2020 ქუთაისის საქალაქო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 06.11.2020 7
FOI10/20-158 26.10.2020 თბილისის საქალაქო სასამართლო სასამართლოს მიერ მიღებული აქტები 3 02.11.2020 3
FOI10/20-157 26.10.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საკოორდინაციო საბჭოს სამართლებრივი აქტები 2 28.12.2020 42
FOI10/20-156 20.10.2020 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი სტანდარტული 2020 20 10.11.2020 11
FOI10/20-153 22.10.2020 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო სტანდარტული 2020 20 05.11.2020 9
FOI10/20-152 22.10.2020 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სტანდარტული 2020 20 06.11.2020 10
FOI10/20-151 22.10.2020 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტანდარტული 2020 20 05.11.2020 9
FOI10/20-150 22.10.2020 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სტანდარტული 2020 20 22.12.2020 41