საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 186 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/22-011 20.12.2022 საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი კინოს სახელმწიფო დაფინანსებისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ 8 09.01.2023 7
FOI12/22-007 07.12.2022 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა საჯარო და კერძო სკოლებში დარეგისტრირებული რუსეთის, უკრაინის და ბელარუსის მოქალაქეების რაოდენობა 1 - გადაცილება 387 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-208 29.11.2022 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სისხლისსამართლებრივი დევნის სტატისტიკა 6 08.12.2022 5
FOI11/22-142 18.11.2022 მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 395 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-141 18.11.2022 ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 395 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-140 18.11.2022 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 06.12.2022 7
FOI11/22-139 18.11.2022 შრომის ინპექციის სამსახური სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 395 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-138 18.11.2022 პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 395 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-137 18.11.2022 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 395 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-136 18.11.2022 დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 01.12.2022 4
FOI11/22-135 18.11.2022 საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 09.12.2022 10
FOI11/22-134 18.11.2022 ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 09.12.2022 10
FOI11/22-133 18.11.2022 ციფრული მმართველობის სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 395 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-132 18.11.2022 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 395 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-130 18.11.2022 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 395 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-129 18.11.2022 შემოქმედებითი საქართველო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 395 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-128 18.11.2022 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 08.02.2023 47
FOI11/22-127 18.11.2022 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 395 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-126 18.11.2022 შსს მომსახურების სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 395 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-125 18.11.2022 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 395 დღე პასუხის გარეშე
პირველი წინა 1 2 3 4 5 6 10 ბოლო