საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 240 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-279 19.11.2021 ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ 2020-2021 წლების სტატისტიკური მონაცემები 1 09.12.2021 12
FOI11/21-276 19.11.2021 სპეციალური პენიტენციური სამსახური სასჯელაღსრულების დაწესებულებების შესახებ 7 - გადაცილება 298 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-272 15.11.2021 ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 24.11.2021 3
FOI11/21-266 15.11.2021 დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 15.12.2021 4
FOI11/21-264 15.11.2021 ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 22.11.2021 2
FOI11/21-263 15.11.2021 ციფრული მმართველობის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-262 15.11.2021 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 7
FOI11/21-261 15.11.2021 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 6
FOI11/21-259 15.11.2021 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 20.12.2021 20
FOI11/21-257 15.11.2021 შემოქმედებითი საქართველო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 21.12.2021 22
FOI11/21-256 15.11.2021 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 03.12.2021 5
FOI11/21-255 15.11.2021 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.12.2021 26
FOI11/21-254 15.11.2021 შსს მომსახურების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.12.2021 28
FOI11/21-253 15.11.2021 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 299 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-252 15.11.2021 დაცვის პოლიცია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.12.2021 28
FOI11/21-251 15.11.2021 სასაზღვრო პოლიცია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 22.12.2021 23
FOI11/21-250 15.11.2021 შსს აკადემია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.12.2021 25
FOI11/21-249 15.11.2021 დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 300 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-248 15.11.2021 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 21.01.2022 6
FOI11/21-247 15.11.2021 ნოტარიუსთა პალატა სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 31.12.2021 19
პირველი წინა 1 2 3 4 5 6 12 ბოლო