საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-103 07.10.2020 საპენსიო სააგენტო დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 19 26.10.2020 10
FOI10/20-102 07.10.2020 ახალგაზრდობის სააგენტო დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 19 23.10.2020 9
FOI10/20-101 07.10.2020 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 19 28.10.2020 5
FOI10/20-100 07.10.2020 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 18 21.10.2020 3
FOI10/20-099 07.10.2020 წამლის სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 19 15.10.2020 3
FOI10/20-098 07.10.2020 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 19 19.10.2020 6
FOI10/20-097 07.10.2020 შემოქმედებითი საქართველო სსიპ (სტანდარტული 2020) 19 03.11.2020 0
FOI10/20-096 07.10.2020 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 26.10.2020 10
FOI10/20-095 07.10.2020 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 05.11.2020 15
FOI10/20-094 07.10.2020 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 17 05.11.2020 19
FOI10/20-093 07.10.2020 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 23.10.2020 9
FOI10/20-092 07.10.2020 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 23.10.2020 9
FOI10/20-091 07.10.2020 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 30.10.2020 15
FOI10/20-090 07.10.2020 კონკურენციის სააგენტო დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 27.10.2020 11
FOI10/20-089 07.10.2020 სავაჭრო სამრეწველო პალატა დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 02.11.2020 15
FOI10/20-088 07.10.2020 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 23.10.2020 9
FOI10/20-087 07.10.2020 იურიდიული დახმარების სამსახური დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 22.10.2020 8
FOI10/20-086 07.10.2020 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 26.10.2020 10
FOI10/20-085 07.10.2020 საქართველოს ეროვნული ბანკი დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 02.11.2020 15
FOI10/20-084 07.10.2020 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 26.10.2020 10