საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 787 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/21-078 22.09.2021 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 12.10.2021 13
FOI09/21-077 22.09.2021 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 20.04.2022 139
FOI09/21-076 22.09.2021 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 06.10.2021 9
FOI09/21-075 22.09.2021 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 28.09.2021 3
FOI09/21-074 22.09.2021 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 - გადაცილება 409 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-073 22.09.2021 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 01.10.2021 6
FOI09/21-072 22.09.2021 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 20.10.2021 18
FOI09/21-071 22.09.2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 08.10.2021 10
FOI09/21-070 22.09.2021 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 01.10.2021 5
FOI09/21-069 22.09.2021 ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 19.10.2021 17
FOI09/21-068 22.09.2021 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 - გადაცილება 409 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-067 22.09.2021 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 15.10.2021 15
FOI09/21-065 16.09.2021 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 08.10.2021 14
FOI09/21-064 16.09.2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 22.10.2021 23
FOI09/21-063 16.09.2021 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 03.11.2021 29
FOI09/21-062 16.09.2021 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 30.09.2021 8 პასუხის გარეშე
FOI09/21-061 16.09.2021 გორის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 20.10.2021 21
FOI09/21-060 16.09.2021 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 04.10.2021 10
FOI09/21-059 16.09.2021 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 13.10.2021 16
FOI09/21-058 16.09.2021 თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 04.10.2021 10