საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/20-018 09.09.2020 ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 07.10.2020 18
FOI09/20-017 09.09.2020 დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 18.01.2021 78
FOI09/20-016 09.09.2020 დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 28.09.2020 11
FOI09/20-015 09.09.2020 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 28.09.2020 11
FOI09/20-014 09.09.2020 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 15.10.2020 23
FOI09/20-013 09.09.2020 გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 13.11.2020 44
FOI09/20-012 09.09.2020 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 05.10.2020 16
FOI09/20-011 09.09.2020 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 - გადაცილება 496 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-010 09.09.2020 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 20.09.2020 5
FOI09/20-009 09.09.2020 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 29.09.2020 12
FOI09/20-008 09.09.2020 ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 - გადაცილება 496 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-007 09.09.2020 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 - გადაცილება 496 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-006 09.09.2020 ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 28.09.2020 10
FOI09/20-005 09.09.2020 ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 05.05.2021 147
FOI09/20-004 09.09.2020 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 24.09.2020 9
FOI09/20-003 29.09.2020 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა Teams-ით სარგებლობის სტატისტიკა 5 29.09.2020 7
FOI09/20-003 11.09.2020 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო Teams-ის სტატისტიკა 5 19.09.2020 5
FOI09/20-002 11.09.2020 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ბინადრობის ნებართვები 6 - გადაცილება 496 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-001 11.09.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია განკარგულებები 1 - გადაცილება 496 დღე პასუხის გარეშე
FOI08/20-005 24.08.2020 ნოტარიუსთა პალატა ნოტარიუსების დისციპლინური პასუხისმგებლობა 3 - გადაცილება 508 დღე პასუხის გარეშე