საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 186 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI03/22-008 22.03.2022 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით 8 04.04.2022 7
FOI03/22-005 14.03.2022 შემოსავლების სამსახური უცხოელი რეზიდენტი პირების რაოდენობა 1 - გადაცილება 569 დღე პასუხის გარეშე
FOI03/22-003 09.03.2022 სურსათის ეროვნული სააგენტო რუსეთში ცხოველური წარმოშობის პროდუქციის ექსპორტთან დაკავშირებით 3 23.03.2022 10
FOI02/22-009 18.02.2022 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ა(ა)იპ რაგბის კავშირის შესახებ 2 01.04.2022 28
FOI01/22-005 18.01.2022 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო დევნილთა ოჯახების შესახებ 4 08.02.2022 13
FOI01/22-004 18.01.2022 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 2021 წელს გარდაცვლილთა რიცხოვნობა სქესის, ასაკის და გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით 1 25.01.2022 3
პირველი 1 5 6 7 8 9 10 ბოლო შემდეგი