მოთხოვნები, რომელიც ყველაზე მეტმა უწყებამ დატოვა უპასუხოდ

შიდა აუდიტის ანგარიშები
24 %
ხელმძღვანელის მრჩევლის Cv და ხელშეკრულება
23 %
ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟები
20 %
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რეესტრი
18 %
გასხვისებული და გაანდგურებული ამორტიზებული ქონება
17 %