მოთხოვნები, რომელიც ყველაზე მეტმა უწყებამ დატოვა უპასუხოდ

სამართლებრივი აქტები და მოხსენებითი ბარათები
33 %
კერძო და არასამთავრობო სექტორთან ჩართულობის სტრატეგია
26 %
ხელმძღვანელის მრჩევლის CV და დანიშვნის ბრძანება
24 %
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით გამართული შეხვედრები
23 %
პრემიებისა და დანამატებისთვის განსაზღვრული თანხები
19 %