მოთხოვნები, რომელიც ყველაზე მეტმა უწყებამ დატოვა უპასუხოდ

სამართლებრივი აქტები და მოხსენებითი ბარათები
26 %
შემცირებული ადმინისტრაციული ხარჯების ჩამონათვალი
23 %
საწვავის ლიმიტები
21 %
რეგრესის წესით მოთხოვნილი ზიანი
21 %
პრემიებისა და დანამატებისთვის განსაზღვრული თანხები
19 %