საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 137 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/21-073 22.09.2021 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 01.10.2021 6
FOI09/21-072 22.09.2021 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 20.10.2021 18
FOI09/21-071 22.09.2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 08.10.2021 10
FOI09/21-070 22.09.2021 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 01.10.2021 5
FOI09/21-069 22.09.2021 ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 19.10.2021 17
FOI09/21-068 22.09.2021 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 - გადაცილება 343 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-067 22.09.2021 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 15.10.2021 15
FOI07/21-008 15.07.2021 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესახებ 2 27.07.2021 7
FOI07/21-007 15.07.2021 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესახებ 2 02.08.2021 11
FOI07/21-006 15.07.2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესახებ 2 22.07.2021 4
FOI07/21-005 15.07.2021 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესახებ 2 02.08.2021 11
FOI07/21-004 15.07.2021 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესახებ 2 22.07.2021 4
FOI07/21-003 15.07.2021 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესახებ 2 29.07.2021 9
FOI07/21-002 15.07.2021 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესახებ 2 02.08.2021 11
FOI07/21-001 15.07.2021 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესახებ 2 04.08.2021 13
FOI05/21-005 13.05.2021 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სტრუქტურული ერთეულების და საქმიანობის შესახებ 8 24.05.2021 7
FOI02/21-016 11.02.2021 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 01.03.2021 10
პირველი 1 2 3 4 5 6 7 ბოლო შემდეგი