საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 240 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/21-044 20.10.2021 დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 24.11.2021 10
FOI10/21-043 20.10.2021 გარემოს ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-042 20.10.2021 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11
FOI10/21-041 20.10.2021 წიაღის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-040 20.10.2021 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 18.11.2021 13
FOI10/21-039 20.10.2021 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-038 20.10.2021 აწარმოე საქართველოში სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 09.12.2021 27
FOI10/21-037 20.10.2021 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11
FOI10/21-036 20.10.2021 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 18.11.2021 10
FOI10/21-035 20.10.2021 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 12.11.2021 9
FOI10/21-034 20.10.2021 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-033 20.10.2021 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 22.11.2021 15
FOI10/21-032 20.10.2021 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 03.12.2021 23
FOI10/21-031 20.10.2021 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-030 20.10.2021 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 7
FOI10/21-029 20.10.2021 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.11.2021 10
FOI10/21-027 20.10.2021 სპეციალური პენიტენციური სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 09.12.2021 27
FOI10/21-026 20.10.2021 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 09.11.2021 6
FOI10/21-025 20.10.2021 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 - გადაცილება 293 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/21-024 20.10.2021 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი 17 24.11.2021 16