საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 186 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/22-043 07.09.2022 ქუთაისის ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმ-ნაკრძალი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 449 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-041 07.09.2022 პარმენ ზაქარაიას სახ. ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიურ მუზეუმ-ნაკრძალი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 450 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-040 07.09.2022 ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. გურიის მხარის არქეოლოგიურ მუზეუმ-ნაკრძალი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 449 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-039 07.09.2022 მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 27.09.2022 4
FOI09/22-037 07.09.2022 სმირნოვების მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 450 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-036 07.09.2022 ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 450 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-035 07.09.2022 იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 15.09.2022 4
FOI09/22-034 07.09.2022 გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 450 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-033 07.09.2022 ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 450 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-032 07.09.2022 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 15.09.2022 3
FOI09/22-031 07.09.2022 ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 20.09.2022 7
FOI09/22-030 07.09.2022 ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 03.10.2022 15
FOI09/22-029 07.09.2022 ივანე მაჩაბლის მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 14.09.2022 2
FOI09/22-028 07.09.2022 თელავის ისტორიული მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 15.09.2022 4
FOI09/22-027 07.09.2022 ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 450 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-026 07.09.2022 აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 22.09.2022 9
FOI09/22-025 07.09.2022 დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 449 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-024 07.09.2022 გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 16.09.2022 4
FOI09/22-023 07.09.2022 საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 450 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-021 07.09.2022 საქართველოს ხელოვნების სასახლე-კულტურის ისტორიის მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 450 დღე პასუხის გარეშე