საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-083 07.10.2020 ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 15 22.10.2020 8
FOI10/20-082 07.10.2020 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 21.10.2020 7
FOI10/20-081 07.10.2020 კომუნიკაციების კომისია დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 17 28.10.2020 12
FOI10/20-080 07.10.2020 ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 27.10.2020 11
FOI10/20-079 07.10.2020 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 19.10.2020 5
FOI10/20-078 07.10.2020 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 17 23.10.2020 9
FOI10/20-077 07.10.2020 სახალხო დამცველის აპარატი დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 22.10.2020 8
FOI10/20-076 07.10.2020 ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 13.10.2020 3
FOI10/20-075 07.10.2020 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 26.10.2020 10
FOI10/20-074 07.10.2020 პროკურატურა დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 24.12.2020 52
FOI10/20-072 07.10.2020 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 22.10.2020 9
FOI10/20-071 07.10.2020 საჯარო სამსახურის ბიურო დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 21.10.2020 8
FOI10/20-070 07.10.2020 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა დამოუკიდებლები (2020 სტანდარტული) 20 16.10.2020 5
FOI10/20-069 07.10.2020 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 30.12.2020 56
FOI10/20-064 07.10.2020 შსს მომსახურების სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 11.01.2021 57
FOI10/20-063 07.10.2020 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 634 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-062 07.10.2020 დაცვის პოლიცია სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 11.02.2021 75
FOI10/20-061 07.10.2020 სასაზღვრო პოლიცია სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 18.01.2021 58
FOI10/20-060 07.10.2020 შსს აკადემია სსიპ (სტანდარტული 2020) 18 29.01.2021 66
FOI10/20-059 07.10.2020 დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 630 დღე პასუხის გარეშე