საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 186 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/22-069 07.09.2022 თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხურ პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 443 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-068 07.09.2022 ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 20.09.2022 7
FOI09/22-067 07.09.2022 ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 16.09.2022 5
FOI09/22-065 07.09.2022 ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსულ პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 443 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-064 07.09.2022 მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 443 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-062 07.09.2022 ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 30.09.2022 15
FOI09/22-061 07.09.2022 თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 443 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-060 07.09.2022 თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 16.09.2022 5
FOI09/22-059 07.09.2022 შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 13.10.2022 24
FOI09/22-058 07.09.2022 ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიულ სახელმწიფო თეატრი შემოწირულობების შესახებ 2 27.09.2022 12
FOI09/22-057 07.09.2022 ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 443 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-056 07.09.2022 დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 13.09.2022 2
FOI09/22-055 07.09.2022 ჩაჟაშის მუზეუმ-ნაკრძალი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 433 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-052 07.09.2022 გრემის მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 443 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-051 07.09.2022 ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 442 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-050 07.09.2022 ნიკო ფიროსმანის სახელმწიფო მუზეუმი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 443 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-049 07.09.2022 ვარძიის ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმ-ნაკრძალი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 441 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-046 07.09.2022 უფლისციხის ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმ-ნაკრძალი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 443 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-045 07.09.2022 სამშვილდის და კლდეკარის ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმ-ნაკრძალი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 443 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/22-044 07.09.2022 დიდი მცხეთის არქეოლოგიურ სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალი შემოწირულობების შესახებ 2 - გადაცილება 443 დღე პასუხის გარეშე