საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 137 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/21-113 22.09.2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 08.10.2021 10
FOI09/21-112 22.09.2021 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 17.11.2021 36
FOI09/21-111 22.09.2021 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 18.10.2021 16
FOI09/21-110 22.09.2021 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 08.10.2021 11
FOI09/21-109 22.09.2021 შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 - გადაცილება 304 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-108 22.09.2021 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 05.11.2021 30
FOI09/21-107 22.09.2021 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 19.10.2021 15
FOI09/21-106 22.09.2021 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 01.10.2021 6
FOI09/21-105 22.09.2021 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 08.10.2021 10
FOI09/21-104 22.09.2021 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 06.10.2021 9
FOI09/21-103 22.09.2021 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 09.10.2021 11
FOI09/21-102 22.09.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 01.10.2021 6
FOI09/21-101 22.09.2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 30.09.2021 5
FOI09/21-100 22.09.2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 - გადაცილება 304 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-099 22.09.2021 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 08.10.2021 11
FOI09/21-098 22.09.2021 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 04.10.2021 7
FOI09/21-097 22.09.2021 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 31.01.2022 44
FOI09/21-096 22.09.2021 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 09.11.2021 28
FOI09/21-095 22.09.2021 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 08.10.2021 11
FOI09/21-094 22.09.2021 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 05.10.2021 7