საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 137 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/21-049 16.09.2021 წალკის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 307 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-048 16.09.2021 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 07.10.2021 9
FOI09/21-047 16.09.2021 ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 12.10.2021 16
FOI09/21-046 16.09.2021 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 12.10.2021 14
FOI09/21-045 16.09.2021 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 05.10.2021 11
FOI09/21-044 16.09.2021 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 20.10.2021 21
FOI09/21-043 16.09.2021 ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 307 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-042 16.09.2021 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 09.11.2021 32
FOI09/21-041 16.09.2021 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 15.10.2021 18
FOI09/21-040 16.09.2021 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 18.10.2021 19
FOI09/21-039 16.09.2021 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 30.09.2021 8
FOI09/21-038 16.09.2021 ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 05.10.2021 11
FOI09/21-037 16.09.2021 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 04.10.2021 10
FOI09/21-036 16.09.2021 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 11.10.2021 15
FOI09/21-035 16.09.2021 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 07.10.2021 13
FOI09/21-034 16.09.2021 სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 06.10.2021 12
FOI09/21-033 16.09.2021 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 05.10.2021 10
FOI09/21-032 16.09.2021 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 07.10.2021 12
FOI09/21-031 16.09.2021 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 20.10.2021 14
FOI09/21-030 16.09.2021 ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 28.04.2022 156