საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 186 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/22-084 18.11.2022 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 395 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-083 21.11.2022 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 08.12.2022 9
FOI11/22-082 18.11.2022 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 18.01.2023 33
FOI11/22-081 18.11.2022 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 395 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-080 18.11.2022 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 396 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-079 18.11.2022 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 396 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-078 18.11.2022 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 396 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-077 18.11.2022 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 396 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-076 18.11.2022 მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 396 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-075 18.11.2022 სპეციალური პენიტენციური სამსახური სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 396 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-074 18.11.2022 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 06.12.2022 7
FOI11/22-073 18.11.2022 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 380 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-072 18.11.2022 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 23.12.2022 20
FOI11/22-071 18.11.2022 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 396 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-070 18.11.2022 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 396 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-069 18.11.2022 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 396 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-068 18.11.2022 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 396 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-067 18.11.2022 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 396 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-066 18.11.2022 განათლების საერთაშორისო ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 392 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-065 18.11.2022 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 06.12.2022 7