საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 787 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-233 15.11.2021 შემოსავლების სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 09.12.2021 14
FOI11/21-232 15.11.2021 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.11.2021 4
FOI11/21-231 15.11.2021 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 03.12.2021 10
FOI11/21-230 15.11.2021 სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 07.12.2021 12
FOI11/21-229 15.11.2021 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 03.12.2021 9
FOI11/21-228 15.11.2021 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 6
FOI11/21-227 15.11.2021 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 06.12.2021 11
FOI11/21-225 15.11.2021 სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 01.12.2021 8
FOI11/21-224 15.11.2021 ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 22.11.2021 2
FOI11/21-223 15.11.2021 სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 22.11.2021 2
FOI11/21-222 15.11.2021 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 03.12.2021 10
FOI11/21-221 15.11.2021 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 24.11.2021 3
FOI11/21-220 15.11.2021 ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.11.2021 4
FOI11/21-219 15.11.2021 დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 01.12.2021 6
FOI11/21-218 15.11.2021 გარემოს ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.11.2021 5
FOI11/21-217 15.11.2021 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 7
FOI11/21-216 15.11.2021 წიაღის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.11.2021 5
FOI11/21-215 15.11.2021 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 06.12.2021 10
FOI11/21-214 15.11.2021 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 9
FOI11/21-213 15.11.2021 აწარმოე საქართველოში სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 09.12.2021 7