საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 186 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/22-104 18.11.2022 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-103 18.11.2022 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-102 18.11.2022 სოციალური მომსახურების სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 08.12.2022 9
FOI11/22-101 18.11.2022 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-100 18.11.2022 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 14.12.2022 13
FOI11/22-099 18.11.2022 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-098 18.11.2022 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-097 18.11.2022 სურსათის ეროვნული სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-096 18.11.2022 ღვინის ეროვნული სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-095 18.11.2022 სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-094 18.11.2022 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-093 18.11.2022 ეროვნული სატყეო სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-092 18.11.2022 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 374 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-091 18.11.2022 დაცული ტერიტორიების სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-090 18.11.2022 გარემოს ეროვნული სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-089 18.11.2022 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-088 18.11.2022 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-087 18.11.2022 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-086 18.11.2022 აწარმოე საქართველოში სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-085 18.11.2022 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 390 დღე პასუხის გარეშე