საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 186 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/22-124 18.11.2022 დაცვის პოლიცია სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-123 18.11.2022 სასაზღვრო პოლიცია სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-122 18.11.2022 შსს აკადემია სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-121 18.11.2022 დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-120 18.11.2022 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-119 18.11.2022 ნოტარიუსთა პალატა სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-118 18.11.2022 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-117 18.11.2022 საქართველოს ეროვნული არქივი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-116 18.11.2022 აღსრულების ეროვნული ბიურო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-115 18.11.2022 იუსტიციის სახლი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-114 18.11.2022 საკანონმდებლო მაცნე სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 393 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-113 18.11.2022 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-112 18.11.2022 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 12.12.2022 11
FOI11/22-111 18.11.2022 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 02.12.2022 5
FOI11/22-110 18.11.2022 მუნიციპალური განვითარების ფონდი სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-109 18.11.2022 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-108 18.11.2022 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-107 18.11.2022 სახელმწიფო ხაზინა სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-106 18.11.2022 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/22-105 18.11.2022 შემოსავლების სამსახური სტანდარტული - 2022 (სსიპ) 22 - გადაცილება 394 დღე პასუხის გარეშე