საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 787 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-253 15.11.2021 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 319 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-252 15.11.2021 დაცვის პოლიცია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.12.2021 28
FOI11/21-251 15.11.2021 სასაზღვრო პოლიცია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 22.12.2021 23
FOI11/21-250 15.11.2021 შსს აკადემია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.12.2021 25
FOI11/21-249 15.11.2021 დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 320 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-248 15.11.2021 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 21.01.2022 5
FOI11/21-247 15.11.2021 ნოტარიუსთა პალატა სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 31.12.2021 19
FOI11/21-246 15.11.2021 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-245 15.11.2021 საქართველოს ეროვნული არქივი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-244 15.11.2021 აღსრულების ეროვნული ბიურო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-243 15.11.2021 იუსტიციის სახლი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 14
FOI11/21-242 15.11.2021 საკანონმდებლო მაცნე სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-241 15.11.2021 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 14
FOI11/21-240 15.11.2021 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 7
FOI11/21-239 15.11.2021 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 7
FOI11/21-238 15.11.2021 მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 28.12.2021 27
FOI11/21-237 15.11.2021 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 24.11.2021 3
FOI11/21-236 15.11.2021 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 6
FOI11/21-235 15.11.2021 სახელმწიფო ხაზინა სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 320 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-234 15.11.2021 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სსიპ 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.11.2021 5