საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 111 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-061 07.10.2020 სასაზღვრო პოლიცია 20 18.01.2021 68
FOI10/20-060 07.10.2020 შსს აკადემია სსიპ (სტანდარტული 2020) 18 29.01.2021 76
FOI10/20-059 07.10.2020 დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 20 - გადაცილება 251 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-058 07.10.2020 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 20 - გადაცილება 255 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-057 07.10.2020 ნოტარიუსთა პალატა 20 - გადაცილება 255 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-056 07.10.2020 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 20 - გადაცილება 255 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-055 07.10.2020 საქართველოს ეროვნული არქივი 20 - გადაცილება 255 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-054 07.10.2020 აღსრულების ეროვნული ბიურო 20 - გადაცილება 255 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-053 07.10.2020 იუსტიციის სახლი 20 - გადაცილება 254 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-052 07.10.2020 საკანონმდებლო მაცნე 20 - გადაცილება 254 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-051 07.10.2020 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 20 - გადაცილება 255 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-050 07.10.2020 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 20 26.10.2020 10
FOI10/20-049 07.10.2020 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 20 26.10.2020 10
FOI10/20-048 07.10.2020 მუნიციპალური განვითარების ფონდი 20 17.03.2021 108
FOI10/20-047 07.10.2020 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 20 21.10.2020 7
FOI10/20-045 07.10.2020 სახელმწიფო ხაზინა სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 255 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-044 07.10.2020 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 20 21.10.2020 7
FOI10/20-043 07.10.2020 შემოსავლების სამსახური 20 09.11.2020 20
FOI10/20-042 07.10.2020 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი 20 04.11.2020 17
FOI10/20-041 07.10.2020 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 20 21.10.2020 7