საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 787 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/21-098 22.09.2021 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 04.10.2021 7
FOI09/21-097 22.09.2021 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 31.01.2022 38
FOI09/21-096 22.09.2021 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 09.11.2021 28
FOI09/21-095 22.09.2021 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 08.10.2021 11
FOI09/21-094 22.09.2021 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 05.10.2021 7
FOI09/21-093 22.09.2021 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 - გადაცილება 359 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-092 22.09.2021 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 01.11.2021 20
FOI09/21-091 22.09.2021 მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 01.10.2021 6
FOI09/21-090 22.09.2021 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 - გადაცილება 359 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-089 22.09.2021 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 07.10.2021 8
FOI09/21-088 22.09.2021 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 30.09.2021 5
FOI09/21-087 22.09.2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 13.10.2021 13
FOI09/21-086 22.09.2021 კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 11.10.2021 12
FOI09/21-085 22.09.2021 თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 13.10.2021 13
FOI09/21-084 22.09.2021 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 13.10.2021 8
FOI09/21-083 22.09.2021 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 - გადაცილება 358 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-082 22.09.2021 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 04.10.2021 7
FOI09/21-081 22.09.2021 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 - გადაცილება 359 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-080 22.09.2021 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 15.10.2021 14
FOI09/21-079 22.09.2021 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 11.10.2021 12