საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/20-058 09.09.2020 ხონის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 05.10.2020 16
FOI09/20-057 09.09.2020 ხობის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 02.10.2020 15
FOI09/20-056 09.09.2020 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 25.09.2020 10
FOI09/20-055 09.09.2020 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 12.10.2020 21
FOI09/20-054 09.09.2020 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 02.10.2020 15
FOI09/20-053 09.09.2020 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 16.10.2020 24
FOI09/20-052 09.09.2020 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 28.09.2020 11
FOI09/20-051 09.09.2020 წალკის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 05.10.2020 16
FOI09/20-050 09.09.2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 22.09.2020 7
FOI09/20-049 09.09.2020 ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 24.09.2020 8
FOI09/20-048 09.09.2020 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 23.10.2020 28
FOI09/20-047 09.09.2020 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 01.10.2020 14
FOI09/20-046 09.09.2020 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 26.11.2020 52
FOI09/20-045 09.09.2020 ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 10.10.2020 20
FOI09/20-044 09.09.2020 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 13.11.2020 42
FOI09/20-043 09.09.2020 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 30.09.2020 13
FOI09/20-042 09.09.2020 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 26.11.2020 52
FOI09/20-041 09.09.2020 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 22.09.2020 7
FOI09/20-040 09.09.2020 ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 01.10.2020 14
FOI09/20-039 09.09.2020 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 28.09.2020 11