საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/20-118 14.09.2020 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 25.09.2020 7
FOI09/20-117 14.09.2020 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 25.09.2020 7
FOI09/20-116 14.09.2020 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 25.09.2020 7
FOI09/20-115 14.09.2020 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 22.09.2020 3
FOI09/20-114 14.09.2020 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 01.10.2020 11
FOI09/20-113 14.09.2020 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 09.10.2020 17
FOI09/20-112 14.09.2020 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 20.11.2020 46
FOI09/20-111 14.09.2020 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 07.10.2020 15
FOI09/20-110 14.09.2020 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 01.10.2020 11
FOI09/20-109 14.09.2020 შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 - გადაცილება 603 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-108 14.09.2020 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 01.10.2020 11
FOI09/20-107 14.09.2020 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 19.10.2020 20
FOI09/20-106 14.09.2020 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 30.09.2020 10
FOI09/20-105 14.09.2020 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 01.10.2020 8
FOI09/20-104 14.09.2020 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 25.09.2020 6
FOI09/20-103 14.09.2020 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 29.09.2020 9
FOI09/20-102 14.09.2020 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 28.09.2020 6
FOI09/20-101 14.09.2020 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 24.09.2020 6
FOI09/20-100 14.09.2020 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 05.10.2020 13
FOI09/20-099 14.09.2020 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 19 30.09.2020 10