მიღებული პასუხები

სრულყოფილი
არასრულყოფილი
უპასუხო
უარი
შინაგან საქმეთა სამინისტრო
0
0
132
0
ფინანსთა სამინისტრო
11
1
111
0
საგარეო საქმეთა სამინისტრო
10
2
0
0
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
18
7
22
1
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
46
15
156
2
იუსტიციის სამინისტრო
13
1
286
7
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
4
0
242
0
განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
43
11
199
1
ეკონომიკისა და მდგარდი განვითარების სამინისტრო
33
16
245
1