მიღებული პასუხები

სრულყოფილი
არასრულყოფილი
უპასუხო
უარი
თბილისი
26
9
44
0
შიდა ქართლი
70
20
113
0
ქვემო ქართლი
85
45
203
16
სამცხე ჯავახეთი
116
70
81
4
სამეგრელო-ზემო სვანეთი
207
66
98
7
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
113
43
22
0
მცხეთა-მთიანეთი
55
69
45
4
კახეთი
113
126
128
4
იმერეთი
209
65
304
2
გურია
62
35
57
0
აჭარა
129
66
40
4