მიღებული პასუხები

სრულყოფილი
არასრულყოფილი
უპასუხო
უარი
შინაგან საქმეთა სამინისტრო
22
95
38
7
ფინანსთა სამინისტრო
68
26
14
3
საგარეო საქმეთა სამინისტრო
24
0
0
0
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
56
5
4
0
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
147
23
18
6
იუსტიციის სამინისტრო
120
108
77
0
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
168
13
45
7
განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
209
25
43
1
ეკონომიკისა და მდგარდი განვითარების სამინისტრო
223
57
24
15