მიღებული პასუხები

სრულყოფილი
არასრულყოფილი
უპასუხო
უარი
თბილისი
55
20
25
0
შიდა ქართლი
116
17
54
0
ქვემო ქართლი
92
16
231
0
სამცხე ჯავახეთი
112
26
137
2
სამეგრელო-ზემო სვანეთი
265
23
89
1
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
114
20
38
0
მცხეთა-მთიანეთი
87
20
73
0
კახეთი
180
49
110
0
იმერეთი
325
63
143
0
გურია
100
24
20
0
აჭარა
165
33
44
0