რეიტინგი 2020

სულ 9 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 12 0 0 0 12 0 100 %
2 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 12 0 0 0 12 0 100 %
3 რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 10 10 0 0 0 0 10 99 %
4 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11 10 1 0 0 0 11 94.45 %
5 სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 10 2 0 0 0 12 90.67 %
6 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 13 10 3 0 0 13 0 88.46 %
7 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 14 12 1 0 1 0 14 88.36 %
8 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 8 3 0 1 0 12 78.25 %
9 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 6 3 0 3 0 12 37.5 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.