რეიტინგი 2020

სულ 63 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 14 0 0 0 14 0 100 %
2 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 12 0 0 0 12 0 100 %
3 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
4 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
5 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
6 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
7 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
8 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 12 0 0 0 0 12 99 %
9 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 0 10 99 %
10 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 10 1 0 0 11 0 95.45 %
11 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 10 1 0 0 11 0 95.45 %
12 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
13 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
14 მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
15 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
16 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
17 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 12 2 0 0 14 0 92.86 %
18 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 11 2 0 0 13 0 92.31 %
19 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 10 2 0 0 12 0 91.67 %
20 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 10 2 0 0 12 0 91.67 %
21 ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 9 2 0 0 11 0 90.91 %
22 ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 10 0 90 %
23 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 0 0 1 9 1 90 %
24 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 0 0 1 9 1 90 %
25 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 10 0 90 %
26 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 10 0 90 %
27 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 0 0 1 9 1 90 %
28 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 10 0 90 %
29 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 11 1 0 1 0 13 87.54 %
30 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 10 1 0 1 0 12 86.58 %
31 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 9 1 0 1 10 1 86.36 %
32 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 9 1 0 1 10 1 86.36 %
33 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 1 0 1 9 1 85 %
34 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 3 0 0 10 0 85 %
35 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 3 0 0 10 0 85 %
36 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 3 0 0 0 10 84 %
37 ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 3 0 0 0 10 84 %
38 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 11 3 0 1 14 1 83.33 %
39 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 9 2 0 1 11 1 83.33 %
40 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 8 2 0 1 10 1 81.82 %
41 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 2 0 1 9 1 80 %
42 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 0 0 2 0 10 79.2 %
43 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 5 5 0 0 10 0 75 %
44 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 7 2 0 2 9 2 72.73 %
45 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 5 4 0 1 9 1 70 %
46 თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 6 2 0 2 8 2 70 %
47 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 6 2 0 2 0 10 69.2 %
48 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 6 3 0 2 9 2 68.18 %
49 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 8 3 0 3 0 14 67.07 %
50 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 5 6 0 1 11 1 66.67 %
51 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 10 2 0 5 12 5 64.71 %
52 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო* 10 10 0 0 0 0 10 60 %
53 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 7 2 0 5 9 5 57.14 %
54 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო* 11 9 1 0 1 0 11 51.82 %
55 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 9 1 0 9 10 9 50 %
56 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო* 11 8 2 0 1 0 11 49.09 %
57 კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო* 10 7 2 0 1 0 10 48 %
58 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 7 2 0 8 0 17 46.53 %
59 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო* 18 11 2 0 5 0 18 40 %
60 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 0 6 0 11 0 17 17.29 %
61 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 0 0 0 19 0 19 0 %
62 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 0 0 0 19 0 19 0 %
63 შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 0 0 0 19 0 19 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.