რეიტინგი 2020

სულ 30 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 34 34 0 0 0 34 0 100 %
2 სახალხო დამცველის აპარატი 17 17 0 0 0 17 0 100 %
3 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 16 16 0 0 0 16 0 100 %
4 კონკურენციის სააგენტო 15 15 0 0 0 15 0 100 %
5 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 13 13 0 0 0 13 0 100 %
6 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 18 17 1 0 0 18 0 97.22 %
7 საქართველოს ეროვნული ბანკი 23 22 1 0 0 6 17 97.09 %
8 საჯარო სამსახურის ბიურო 15 14 1 0 0 15 0 96.67 %
9 ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
10 საპენსიო სააგენტო 13 12 1 0 0 13 0 96.15 %
11 ახალგაზრდობის სააგენტო 18 16 2 0 0 18 0 94.44 %
12 ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი 13 11 2 0 0 13 0 92.31 %
13 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 19 16 3 0 0 19 0 92.11 %
14 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 12 10 2 0 0 12 0 91.67 %
15 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 11 9 2 0 0 11 0 90.91 %
16 იურიდიული დახმარების სამსახური 16 13 3 0 0 16 0 90.63 %
17 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 15 12 3 0 0 3 12 89.2 %
18 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 12 9 3 0 0 12 0 87.5 %
19 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 13 10 3 0 0 0 13 87.46 %
20 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 17 12 5 0 0 17 0 85.29 %
21 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 16 13 1 2 0 16 0 84.38 %
22 ცენტრალური საარჩევნო კომისია 16 12 2 2 0 16 0 81.25 %
23 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 15 8 7 0 0 15 0 76.67 %
24 კომუნიკაციების კომისია 15 10 2 3 0 3 12 72.73 %
25 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 16 9 4 0 3 13 3 68.75 %
26 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 20 10 2 7 1 19 1 55 %
27 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 26 4 10 7 5 21 5 34.62 %
28 პროკურატურა 39 9 14 0 16 8 31 32.28 %
29 სავაჭრო სამრეწველო პალატა 20 0 8 0 12 0 20 19.6 %
30 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 19 0 0 0 19 0 19 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.