რეიტინგი 2020

სულ 69 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 15 15 0 0 0 15 0 100 %
2 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 14 14 0 0 0 14 0 100 %
3 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 13 13 0 0 0 13 0 100 %
4 გარემოს ეროვნული სააგენტო 19 19 0 0 0 0 19 99 %
5 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 18 18 0 0 0 0 18 99 %
6 აწარმოე საქართველოში 15 15 0 0 0 0 15 99 %
7 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 16 15 1 0 0 16 0 96.88 %
8 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 16 15 1 0 0 16 0 96.88 %
9 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 15 14 1 0 0 15 0 96.67 %
10 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
11 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
12 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
13 განათლების საერთაშორისო ცენტრი 13 12 1 0 0 13 0 96.15 %
14 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 13 12 1 0 0 13 0 96.15 %
15 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 12 11 1 0 0 12 0 95.83 %
16 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 14 13 1 0 0 0 14 95.43 %
17 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 22 20 2 0 0 21 1 95.41 %
18 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი 13 12 1 0 0 0 13 95.15 %
19 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 16 14 2 0 0 16 0 93.75 %
20 ღვინის ეროვნული სააგენტო 16 14 2 0 0 0 16 92.75 %
21 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო 13 11 2 0 0 13 0 92.31 %
22 შემოქმედებითი საქართველო 10 8 2 0 0 10 0 90 %
23 ეროვნული სატყეო სააგენტო 14 12 1 1 0 0 14 88.36 %
24 სურსათის ეროვნული სააგენტო 16 13 2 1 0 0 16 86.56 %
25 დაცული ტერიტორიების სააგენტო 15 12 2 0 1 0 15 85.73 %
26 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 23 19 1 0 3 18 5 84.7 %
27 ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო 11 7 4 0 0 0 11 80.82 %
28 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 13 10 1 0 2 11 2 80.77 %
29 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 10 6 4 0 0 10 0 80 %
30 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 10 7 2 0 1 9 1 80 %
31 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 17 12 3 0 2 15 2 79.41 %
32 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 14 10 2 1 1 13 1 78.57 %
33 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი 19 13 4 1 1 0 19 78.05 %
34 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 16 10 5 1 0 0 16 77.19 %
35 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი 11 8 1 1 1 0 11 76.45 %
36 შემოსავლების სამსახური* 29 18 8 1 2 2 27 71 %
37 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 18 12 0 0 6 12 6 66.67 %
38 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო* 12 12 0 0 0 0 12 60 %
39 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 12 3 8 0 1 11 1 58.33 %
40 მუნიციპალური განვითარების ფონდი* 15 14 1 0 0 0 15 58 %
41 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 13 3 9 0 1 12 1 57.69 %
42 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 17 9 1 0 7 0 17 55.29 %
43 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 20 11 0 0 9 11 9 55 %
44 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 17 8 2 0 7 0 17 52.35 %
45 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 20 10 1 0 9 0 20 51.95 %
46 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო 12 3 5 0 4 8 4 45.83 %
47 შსს აკადემია* 16 8 4 4 0 0 16 37.5 %
48 წიაღის ეროვნული სააგენტო* 16 5 9 1 1 0 16 35.63 %
49 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“* 22 6 10 0 6 0 22 35.27 %
50 შსს მომსახურების სააგენტო* 17 5 9 0 3 0 17 33.53 %
51 სასაზღვრო პოლიცია* 17 6 6 0 5 0 17 31.76 %
52 დაცვის პოლიცია* 17 5 8 0 4 0 17 31.76 %
53 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 34 4 2 0 28 4 30 14.65 %
54 ციფრული მმართველობის სააგენტო* 24 5 0 1 18 0 24 12.5 %
55 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო* 23 2 0 0 21 0 23 5.22 %
56 სოციალური მომსახურების სააგენტო 28 1 0 0 27 1 27 3.57 %
57 იუსტიციის სახლი* 21 1 0 0 20 0 21 2.86 %
58 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო* 28 1 0 0 27 0 28 2.14 %
59 სპეციალური პენიტენციური სამსახური 20 0 0 0 20 0 20 0 %
60 მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 20 0 0 0 20 0 20 0 %
61 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო 20 0 0 0 20 0 20 0 %
62 სახელმწიფო ხაზინა 20 0 0 0 20 0 20 0 %
63 საკანონმდებლო მაცნე 20 0 0 0 20 0 20 0 %
64 აღსრულების ეროვნული ბიურო 20 0 0 0 20 0 20 0 %
65 საქართველოს ეროვნული არქივი 20 0 0 0 20 0 20 0 %
66 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 20 0 0 0 20 0 20 0 %
67 დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 20 0 0 0 20 0 20 0 %
68 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 20 0 0 0 20 0 20 0 %
69 ნოტარიუსთა პალატა 23 0 0 0 23 0 23 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.