საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-016 07.10.2020 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 26.10.2020 10
FOI10/20-015 07.10.2020 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 11.11.2020 22
FOI10/20-014 07.10.2020 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 27.10.2020 11
FOI10/20-013 07.10.2020 მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 582 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-012 07.10.2020 სპეციალური პენიტენციური სამსახური სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 586 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-011 07.10.2020 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 21.10.2020 7
FOI10/20-010 07.10.2020 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 28.10.2020 12
FOI10/20-009 07.10.2020 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 27.10.2020 11
FOI10/20-008 07.10.2020 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 02.11.2020 15
FOI10/20-007 07.10.2020 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 22.10.2020 8
FOI10/20-006 07.10.2020 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 27.10.2020 11
FOI10/20-005 07.10.2020 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 27.10.2020 11
FOI10/20-004 07.10.2020 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 30.10.2020 10
FOI10/20-003 07.10.2020 განათლების საერთაშორისო ცენტრი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 20.10.2020 6
FOI10/20-002 07.10.2020 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 28.10.2020 12
FOI10/20-001 07.10.2020 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 27.10.2020 11
FOI09/20-208 30.09.2020 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო გამარტივებული შესყიდვები 2 26.11.2020 37
FOI09/20-207 30.09.2020 შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამარტივებული შესყიდვები 2 26.02.2021 91
FOI09/20-206 28.09.2020 ბათუმის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 14 13.10.2020 8
FOI09/20-205 28.09.2020 რუსთავის საქალაქო სასამართლო სასამართლო სტატისტიკა 14 09.10.2020 6