საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 240 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI04/21-040 28.04.2021 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ვაქცინების შესახებ 3 10.05.2021 0
FOI04/21-037 21.04.2021 საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო არა საჯარო გამარტივებული შესყიდვების ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები 1 06.05.2021 4
FOI04/21-034 21.04.2021 შსს აკადემია არა საჯარო გამარტივებული შესყიდვების ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები 1 - გადაცილება 438 დღე პასუხის გარეშე
FOI04/21-032 21.04.2021 დაცვის პოლიცია არა საჯარო გამარტივებული შესყიდვების ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები 1 - გადაცილება 438 დღე პასუხის გარეშე
FOI04/21-030 21.04.2021 შსს მომსახურების სააგენტო არა საჯარო გამარტივებული შესყიდვების ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები 1 - გადაცილება 438 დღე პასუხის გარეშე
FOI04/21-026 20.04.2021 საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო ფარული მიყურადება და ჩაწერა 1 17.05.2021 7
FOI04/21-018 12.04.2021 სასაზღვრო პოლიცია ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონი 4 29.04.2021 13
FOI03/21-151 26.03.2021 ნოტარიუსთა პალატა ნოტარიუსების მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყების შემთხვევების შესახებ 3 - გადაცილება 455 დღე პასუხის გარეშე
FOI03/21-147 26.03.2021 სპეციალური პენიტენციური სამსახური ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 21.05.2021 28
FOI03/21-146 26.03.2021 მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 19.05.2021 26
FOI03/21-142 26.03.2021 სასაზღვრო პოლიცია ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 05.05.2021 21
FOI03/21-141 26.03.2021 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 - გადაცილება 455 დღე პასუხის გარეშე
FOI03/21-140 26.03.2021 შსს მომსახურების სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 05.05.2021 21
FOI03/21-139 26.03.2021 დაცვის პოლიცია ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 07.05.2021 21
FOI03/21-138 26.03.2021 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 05.05.2021 21
FOI03/21-137 26.03.2021 შსს აკადემია ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 05.05.2021 21
FOI03/21-113 23.03.2021 ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 08.04.2021 10
FOI03/21-112 23.03.2021 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 06.04.2021 8
FOI03/21-107 23.03.2021 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 30.03.2021 3
FOI03/21-104 23.03.2021 შემოქმედებითი საქართველო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 12.04.2021 6