საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-037 07.10.2020 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 04.11.2020 17
FOI10/20-035 07.10.2020 სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 03.11.2020 16
FOI10/20-034 07.10.2020 ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 16.11.2020 25
FOI10/20-033 07.10.2020 სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 27.10.2020 11
FOI10/20-032 07.10.2020 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 05.11.2020 18
FOI10/20-031 07.10.2020 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 22.12.2020 39
FOI10/20-030 07.10.2020 ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 11.11.2020 22
FOI10/20-029 07.10.2020 დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 09.11.2020 20
FOI10/20-028 07.10.2020 გარემოს ეროვნული სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 06.11.2020 19
FOI10/20-027 07.10.2020 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 21.10.2020 7
FOI10/20-026 07.10.2020 წიაღის ეროვნული სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 29.04.2021 127
FOI10/20-025 07.10.2020 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 02.11.2020 13
FOI10/20-024 07.10.2020 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 22.10.2020 8
FOI10/20-023 07.10.2020 აწარმოე საქართველოში სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 23.03.2021 101
FOI10/20-022 07.10.2020 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 27.10.2020 11
FOI10/20-021 07.10.2020 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 26.10.2020 9
FOI10/20-020 07.10.2020 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 22.10.2020 8
FOI10/20-019 07.10.2020 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 22.10.2020 7
FOI10/20-018 07.10.2020 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 580 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-017 07.10.2020 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 26.10.2020 10