საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-058 07.10.2020 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 631 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-057 07.10.2020 ნოტარიუსთა პალატა სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 631 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-056 07.10.2020 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 631 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-055 07.10.2020 საქართველოს ეროვნული არქივი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 631 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-054 07.10.2020 აღსრულების ეროვნული ბიურო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 631 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-053 07.10.2020 იუსტიციის სახლი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 630 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-052 07.10.2020 საკანონმდებლო მაცნე სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 630 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-051 07.10.2020 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 631 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-050 07.10.2020 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 26.10.2020 10
FOI10/20-049 07.10.2020 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 26.10.2020 10
FOI10/20-048 07.10.2020 მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 17.03.2021 97
FOI10/20-047 07.10.2020 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 21.10.2020 7
FOI10/20-045 07.10.2020 სახელმწიფო ხაზინა სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 631 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-044 07.10.2020 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 21.10.2020 7
FOI10/20-043 07.10.2020 შემოსავლების სამსახური სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 09.11.2020 20
FOI10/20-042 07.10.2020 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 04.11.2020 17
FOI10/20-041 07.10.2020 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 21.10.2020 7
FOI10/20-040 07.10.2020 სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 631 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-039 07.10.2020 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 631 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-038 07.10.2020 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ (სტანდარტული 2020) 20 27.10.2020 11