საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 137 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/21-009 16.09.2021 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 307 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-008 16.09.2021 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 05.10.2021 11
FOI09/21-007 16.09.2021 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 07.10.2021 10
FOI09/21-006 16.09.2021 ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 307 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-005 16.09.2021 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 306 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-004 16.09.2021 ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 01.10.2021 9
FOI09/21-003 16.09.2021 ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 307 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-002 16.09.2021 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 21.04.2022 151
FOI08/21-020 10.08.2021 ონის მუნიციპალიტეტის მერია მდგრადი განვითარების საბჭო 11 17.08.2021 4
FOI08/21-014 10.08.2021 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მდგრადი განვითარების საბჭო 11 20.08.2021 7
FOI08/21-012 10.08.2021 ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია მდგრადი განვითარების საბჭო 11 04.10.2021 37
FOI08/21-009 10.08.2021 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია მდგრადი განვითარების საბჭო 11 27.08.2021 12
FOI05/21-008 18.05.2021 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 02.06.2021 9
FOI05/21-004 13.05.2021 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სტრუქტურული ერთეულების და საქმიანობის შესახებ 7 31.05.2021 11
FOI04/21-003 06.04.2021 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის მერიის გაწეული სამუშაოს შესახებ 11 22.04.2021 9
FOI04/21-001 06.04.2021 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სპორტული ფედერაციების შესახებ 2 22.04.2021 9
FOI02/21-018 11.02.2021 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საარქივო დოკუმენტების ადმინისტრირების შესახებ 7 01.03.2021 11
პირველი 1 2 3 4 5 6 7 ბოლო შემდეგი