საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 137 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/21-093 22.09.2021 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 - გადაცილება 343 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-092 22.09.2021 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 01.11.2021 20
FOI09/21-091 22.09.2021 მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 01.10.2021 6
FOI09/21-090 22.09.2021 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 - გადაცილება 343 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-089 22.09.2021 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 07.10.2021 8
FOI09/21-088 22.09.2021 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 30.09.2021 5
FOI09/21-087 22.09.2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 13.10.2021 13
FOI09/21-086 22.09.2021 კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 11.10.2021 12
FOI09/21-085 22.09.2021 თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 13.10.2021 13
FOI09/21-084 22.09.2021 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 13.10.2021 8
FOI09/21-083 22.09.2021 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 - გადაცილება 342 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-082 22.09.2021 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 04.10.2021 7
FOI09/21-081 22.09.2021 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 - გადაცილება 343 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-080 22.09.2021 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 15.10.2021 14
FOI09/21-079 22.09.2021 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 11.10.2021 12
FOI09/21-078 22.09.2021 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 12.10.2021 13
FOI09/21-077 22.09.2021 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 20.04.2022 147
FOI09/21-076 22.09.2021 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 06.10.2021 9
FOI09/21-075 22.09.2021 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 28.09.2021 3
FOI09/21-074 22.09.2021 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო 2021 - სტანდარტული წერილი 20 - გადაცილება 343 დღე პასუხის გარეშე