საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 787 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-171 15.11.2021 კომუნიკაციების კომისია დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 9
FOI11/21-170 15.11.2021 ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 28.12.2021 4
FOI11/21-169 15.11.2021 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 2
FOI11/21-168 15.11.2021 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 9
FOI11/21-167 15.11.2021 სახალხო დამცველის აპარატი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.11.2021 4
FOI11/21-166 15.11.2021 ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.11.2021 5
FOI11/21-165 15.11.2021 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 7
FOI11/21-164 15.11.2021 პროკურატურა დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 01.12.2021 8
FOI11/21-162 15.11.2021 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 9
FOI11/21-161 15.11.2021 საჯარო სამსახურის ბიურო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.11.2021 5
FOI11/21-160 15.11.2021 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.11.2021 4
FOI11/21-159 15.11.2021 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 373 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-157 15.11.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 27.12.2021 26
FOI11/21-156 15.11.2021 ფინანსთა სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 07.12.2021 12
FOI11/21-155 15.11.2021 საგარეო საქმეთა სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 08.12.2021 12
FOI11/21-154 15.11.2021 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 9
FOI11/21-153 15.11.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 7
FOI11/21-152 15.11.2021 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-151 15.11.2021 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 07.12.2021 12
FOI11/21-150 15.11.2021 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.12.2021 24