საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 111 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/20-130 21.09.2020 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ქუჩების სახელწოდებები 1 - გადაცილება 267 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/20-003 29.09.2020 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა Teams-ით სარგებლობის სტატისტიკა 5 29.09.2020 7
FOI09/20-002 11.09.2020 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ბინადრობის ნებართვები 6 - გადაცილება 275 დღე პასუხის გარეშე
FOI08/20-005 24.08.2020 ნოტარიუსთა პალატა ნოტარიუსების დისციპლინური პასუხისმგებლობა 3 - გადაცილება 287 დღე პასუხის გარეშე
FOI07/20-006 13.07.2020 საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო სტატისტიკური მონაცემები 1 - გადაცილება 317 დღე პასუხის გარეშე
FOI06/20-007 15.06.2020 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი covid 19 სტატისტიკა 3 07.07.2020 16
FOI05/20-002 28.05.2020 ციფრული მმართველობის სააგენტო კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია 5 10.12.2020 130
FOI03/20-001 05.03.2020 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი გრიპის სტატისტიკა 4 23.03.2020 10
FOI01/20-011 31.01.2020 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია chek in georgia 3 25.02.2020 17
FOI01/20-002 15.01.2020 შემოქმედებითი საქართველო chek in georgia 1 11.02.2020 20
FOI01/20-001 15.01.2020 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია chek in georgia 6 11.02.2020 20
პირველი 1 2 3 4 5 6 ბოლო შემდეგი