საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 137 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI09/21-029 16.09.2021 ონის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 07.10.2021 13
FOI09/21-028 16.09.2021 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 307 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-027 16.09.2021 მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 306 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-026 16.09.2021 მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 27.09.2021 4
FOI09/21-025 16.09.2021 მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 307 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-024 16.09.2021 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 307 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-023 16.09.2021 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 29.09.2021 7
FOI09/21-022 16.09.2021 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 27.10.2021 26
FOI09/21-021 16.09.2021 კასპის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 307 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-020 16.09.2021 თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 13.10.2021 15
FOI09/21-019 16.09.2021 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 26.04.2022 152
FOI09/21-018 16.09.2021 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 307 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-017 16.09.2021 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 18.10.2021 18
FOI09/21-016 16.09.2021 ვანის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 08.10.2021 14
FOI09/21-015 16.09.2021 დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 305 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-014 16.09.2021 დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 30.09.2021 8
FOI09/21-013 16.09.2021 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 08.10.2021 14
FOI09/21-012 16.09.2021 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 18.10.2021 19
FOI09/21-011 16.09.2021 გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 - გადაცილება 307 დღე პასუხის გარეშე
FOI09/21-010 16.09.2021 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მერია 2021 - სტანდარტული წერილი 24 01.10.2021 9